Utsnitt av en vindelsvermer

Tidligere i september fikk jeg en vindelsvermer i lysfella på Lista fyr. Da var det to år siden jeg stiftet bekjentskap med denne store svermeren for første gang, på nøyaktig samme sted.

Vindelsvermeren dukker av og til opp i Norge som immigrant. Lokaliteten Lista fyr og måneden september ser ut til å være en fin kombinasjon om man ønsker å oppleve arten i Norge...