Bokfink på en gren


En litt nysgjerrig bokfink-hann dukket opp foran meg under en liten fotoseanse i Havnehagen. Bokfinken er en av våres desidert vanligste fuglearter, og man tenker kanskje ikke så mye over hvor flott fjærdrakt hannen har.
Årets bøksanger


Havnehagen landskapsvernområde er en flott og lett tilgjengelig edelløvskog som jeg besøker flere ganger hver vår. Området både spennende flora og fauna. Bøksangeren er en av artene som setter sitt preg på lydbildet i skogen.

Det blir som regel noen nye bøksangerbilder hvert år, og 2017 ble ikke noe unntak. Bildene under ble tatt på en kveldstur på Kristi himmelfartsdag 25. mai.
Glimt fra våren på Lista


Jeg ser på meg selv som en fuglekikker og naturentusiast med kamera mer enn en rendyrket naturfotograf. Bildene jeg tar er sjelden planlagt eller tilrettelagt ved bruk av kamuflasje, men viser i stedet for det meste noe av det jeg opplever og treffer på når jeg beveger meg ute i naturen. 

Her er et lite utvalg bilder våren sålangt hjemme på Lista.


Haukugler var det mange av på Lista gjennom høsten og vinteren, men de forsvant etter hvert. Den siste haukugla jeg så på Lista var denne, den 12. mars.
Stær lager vårstemning på hustaket hjemme.
Granmeisen ser etter reirmateriale i leskogen nord for Lista fyr.
Sanglerka er ikke så lett å se. Enten er den høyt oppe på himmelen i sangflukt, eller så er den godt kamuflert i åkeren.
Noen få individer av svartrødstjert dukket opp i april.
Skjeggmeisen er en sjelden fugl på Lista, men i april tittet den frem fra takrøret.
Fiskemåkene liker seg i Borshavn.Det lokale sivhauk-paret i fluktlek
Bare fugl? Neida... her er et ekorn fra Lista fyr!