Et par høstfly

Min lysfangst av nattsommerfugler ved Lista fyr har foregått mer eller mindre hver eneste natt siden juli. Det har ikke vært mange overraskelser, og fangsten domineres av en håndfull arter som dukker opp hver natt. Artsutvalget endres imidlertid noe over tid, og den siste tiden har det begynt å dukke opp flere typiske høstarter.

De norske navnene på disse to bærer bud om høst; rødt høstfly og brungrått høstfly.


Rødt høstfly (Agrochola helvola)


 Brungrått høstfly (Agrochola lota)Trekryper

Lebeltet ved Lista fyr huser en del skogsarter. Nå på høsten er det en del blandingsflokker og såkalte "meisetog" som streifer rundt, og et av innslagene i disse flokkene er gjerne trekryperen.

Admiraler

Det er masse admiraler å se på Lista i disse dager. Her er noen ferke bilder fra fyrhagen i dag. Et "arsbilde", en "close up" og et "miljøbilde".I en liten vannpytt...

Vadefuglene på Lista raster ikke bare langs strendene under trekket. Etter perioder med litt nedbør, er oversømte jorder og enger ofte attraktive områder for næringssøk.

Det er ikke store dammen som skal til. Disse snipene holdt til i en liten pytt gjennom hele dagen, og jeg benyttet anledningen til å ta noen bilder ved solnedgang.


 Myrsniper


 Dvergsnipe


 En tundrasnipe blant myrsnipene


Dvergsnipespeiling