Tårnfalk på matjakt

Jeg var i det kunsteriske hjørnet i kveld. Dette bildet er satt sammen av en serie tårnfalkbilder fra i kveld.
Sandløper i kveldssol

Fotografering av vadefugler er en fornøyelig aktivitet å holde på med på Lista sensommer og tidlig høst. En av karakterartene på Listastrendene i denne perioden er sandløperen. De voksne fuglene starter høsttrekket først, og kan sees i gode antall i juli. Så kommer ungfuglene i august og danner ofte store flokker rundt månedskiftet august/september.

Ungfuglene skiller seg godt ut i blandingsflokkene med sin lyse fjærdrakt. Disse bildene, som viser nettopp en ungfugl, tok jeg sist uke mens jeg lå på magen på stranden.Makrellterne


Et makrellternebilde fra i sommer, nærmere bestemt fra Tønsberg i juli. Terna har nettop stupt ned i fjorden på jakt etter mat, men måtte komme tomhendt opp denne gangen.

A photo from Tønsberg in July this year. The Common Tern has just made an unsuccesful dive in search for food.