Furulusa

Vår minste fugl, fuglekongen, kalles gjerne for furulus. Selv om den kanskje helst synes å foretrekke grantrær, fikk jeg i går fotografert "lusa" i et furutre.
Sjefen i kvisthaugen

I tette busker og kvisthauger hører man ofte knitrelyder og sangstrofer fra vår nest minste fugl, gjerdesmetten. Den er nysgjerring, og kommer gjerne på nært hold om man svarer med smattelyder.

Utfordringen når man fotograferer den er gjerne å finne rolige bakgrunner når den oppholder seg i kvisthaugen. Det lyktes jeg ikke helt med i dag. Her er uansett dagens to bilder av arten...Kornkråke på Utsira

Kornkråka hadde neppe vunnet noen skjønnhetskonkurranse, men var for flere et hett fotomotiv i løpet av årets "bombeuke" (uten bomber) på Utsira. Kornkråka på Utsira har hatt tilhold på øya i flere måneder.Stokkandflukt

To fluktbilder av vår vanligste and, stokkanda. Det første er et ferskt bilde fra Store Stokkavatnet i Stavanger. Det andre er fra Østensjøvannet i Oslo.


Lerkefalk i regnvær

Lerkefalken ved Lista fyr tok seg en liten pause i matjakten da det kom en regnbyge i formiddag.

Lerkefalk

Den elegante lerkefalken er ikke like sjelden som aftenfalken jeg postet bilder av for et par dager siden, men er likevel en godbit her på Sørlandet. På gamle trakter i Hedmark er den imidlertid et litt vanligere syn.

En ung lerkefalk holder til ved Lista fyr i disse dager, og på oktobers første dag digiscopet (mobilbilde gjennom teleskop) jeg den i toppen av en gran.
The elegant Eurasian Hobby is not as rare as the Red-footed Falcon in my blogpost a few days ago, but is still scarce here in this part of southern Norway.

A young Hobby has been in the area around Lista Lighthouse for a few days, and on this very first day of October, I managed to digiscope (mobile through telescope) it sitting in the top of a spruce.Bronseibis... fra 2008

Tidligere denne uken ble det sett en bronseibis på Lista. Jeg brukte noen timer på å lete etter den, men var ikke blant de ytterst få heldige som fikk sett den.

I 2008 derimot, forrige gang den sjeldne arten gjestet Lista, fikk jeg den med meg. Den gangen bodde jeg ikke på Lista, men tok turen fra Østlandet.
Flere lokalkjente vil sikkert kjenne igjen det grå huset ute på Litlerauna på bildet. Bronseibisen i 2008 (forløvrig også den gangen i september) holdt seg for det meste i Steinsvika.Earlier this week, a Glossy Ibis was seen at Lista. I spent a few hours searching for it, but was not among the very few lucky ones who got to see it.

In 2008, however, the last time this rare species visited Lista, I was more lucky. That time I did not live at Lista, but instead spent hours of driving from Eastern Norway to get there.

Locals will probably recognize the grey house at Litlerauna on the picture. The Glossy Ibis in 2008 (that time also in September) stayed mostly in Steinsvika.


Aftenfalk i Søgne

En aftenfalk har holdt til noen dager i Søgne, hvor den ser ut til å trives med å leve av mark den finner på et jorde. Jeg tok en sen ettermiddagstur bort for å få med meg begivenheten, og selv om det så smått begynte å bli mørkt, var den i full gang med matjakt på jordet. En ledning fungerte som utsiktspost.

Flere forbipasserende stoppet opp for en fugleprat. De hadde fått med seg den lille/store begivenheten i nærmiljøet. Falken var opptatt med sitt kun få meter fra veien.

Aftenfalken hekker i Øst-Europa og østover gjennom nordre og sentrale deler av Asia. Overvintringsplassene er i Afrika, et godt stykke fra Søgne. Denne ungfuglen er derfor alvorlig på avveie.

A Red-footed Falcon has stayed for a few days in Søgne, where it seems to be doing well by eating worms on the fields. I took a late afternoon trip to see it, and although it started to get dark at the time of my arrival, it was still active. A wire served as a viewpoint.

Several locals stopped for a bird chat. They had all heard about the event and noticed a lot of birders and photographers in the area the last couple of days. While we were standing there talking, the Red-footed Falcon was busy and fully focused only a few meters from the road.

The Red-footed Falcon breeds in eastern Europe and eastwards through northern and central Asia. The wintering sites are in Africa, a good distance from Søgne. This young bird is in other words seriously out of range.


Dvergsnipe i dammen

Det er ikke bare brushaner som har funnet veien til dammen "min" i høst. I flere dager har opptil ti dvergsniper hatt tilhold samme sted.

Dvergsnipa hekker på tundraen i nord, i Finnmark og videre østover gjennom Sibir. Den er et regelmessig innslag i vaderflokkene langs Listastrendene om høsten, men dette er første gang jeg ser arten i flomdammen hjemme.
Dvergfalk i plastbelagt miljø

Det er vanskelig å få tatt naturbilder uten at det lurer seg med noe pastikk nå for tiden...

Denne jaktende dvergfalken kom jeg over dag, da den brukte ev av de mange stablene med rundballer her på Lista til utsiktspost.