Dvergsnipe i dammen

Det er ikke bare brushaner som har funnet veien til dammen "min" i høst. I flere dager har opptil ti dvergsniper hatt tilhold samme sted.

Dvergsnipa hekker på tundraen i nord, i Finnmark og videre østover gjennom Sibir. Den er et regelmessig innslag i vaderflokkene langs Listastrendene om høsten, men dette er første gang jeg ser arten i flomdammen hjemme.