Dvergfalk i plastbelagt miljø

Det er vanskelig å få tatt naturbilder uten at det lurer seg med noe pastikk nå for tiden...

Denne jaktende dvergfalken kom jeg over dag, da den brukte ev av de mange stablene med rundballer her på Lista til utsiktspost.