Admiraler

Det er masse admiraler å se på Lista i disse dager. Her er noen ferke bilder fra fyrhagen i dag. Et "arsbilde", en "close up" og et "miljøbilde".