Et par høstfly

Min lysfangst av nattsommerfugler ved Lista fyr har foregått mer eller mindre hver eneste natt siden juli. Det har ikke vært mange overraskelser, og fangsten domineres av en håndfull arter som dukker opp hver natt. Artsutvalget endres imidlertid noe over tid, og den siste tiden har det begynt å dukke opp flere typiske høstarter.

De norske navnene på disse to bærer bud om høst; rødt høstfly og brungrått høstfly.


Rødt høstfly (Agrochola helvola)


 Brungrått høstfly (Agrochola lota)