Trekryper

Lebeltet ved Lista fyr huser en del skogsarter. Nå på høsten er det en del blandingsflokker og såkalte "meisetog" som streifer rundt, og et av innslagene i disse flokkene er gjerne trekryperen.