Bokfink på en gren


En litt nysgjerrig bokfink-hann dukket opp foran meg under en liten fotoseanse i Havnehagen. Bokfinken er en av våres desidert vanligste fuglearter, og man tenker kanskje ikke så mye over hvor flott fjærdrakt hannen har.
Årets bøksanger


Havnehagen landskapsvernområde er en flott og lett tilgjengelig edelløvskog som jeg besøker flere ganger hver vår. Området både spennende flora og fauna. Bøksangeren er en av artene som setter sitt preg på lydbildet i skogen.

Det blir som regel noen nye bøksangerbilder hvert år, og 2017 ble ikke noe unntak. Bildene under ble tatt på en kveldstur på Kristi himmelfartsdag 25. mai.
Glimt fra våren på Lista


Jeg ser på meg selv som en fuglekikker og naturentusiast med kamera mer enn en rendyrket naturfotograf. Bildene jeg tar er sjelden planlagt eller tilrettelagt ved bruk av kamuflasje, men viser i stedet for det meste noe av det jeg opplever og treffer på når jeg beveger meg ute i naturen. 

Her er et lite utvalg bilder våren sålangt hjemme på Lista.


Haukugler var det mange av på Lista gjennom høsten og vinteren, men de forsvant etter hvert. Den siste haukugla jeg så på Lista var denne, den 12. mars.
Stær lager vårstemning på hustaket hjemme.
Granmeisen ser etter reirmateriale i leskogen nord for Lista fyr.
Sanglerka er ikke så lett å se. Enten er den høyt oppe på himmelen i sangflukt, eller så er den godt kamuflert i åkeren.
Noen få individer av svartrødstjert dukket opp i april.
Skjeggmeisen er en sjelden fugl på Lista, men i april tittet den frem fra takrøret.
Fiskemåkene liker seg i Borshavn.Det lokale sivhauk-paret i fluktlek
Bare fugl? Neida... her er et ekorn fra Lista fyr!

Havelle - sommer og vinter

Havelle er en av mine favoritter langs Listastrendene. Fra høsten, gjennom vinteren og til et stykke ut på våren setter spesielt hannfuglene sitt preg på området med sine spesielle lyder og sin lyse fjærdrakt. Nettopp den lyse fjærdrakten gjør at den fremstår som en helt annen fugl enn om man ser arten om sommeren, da den har skiftet til mørk sommerdrakt. Om sommeren forsvinner de fra kysten for å hekke til fjells eller på tundraen i nord.Havelle-hann, Svalbard juni 2014
Havelle-hann, Lista november 2015
Bevegelsesuskarphet

Ofte vil man ta så skarpe bilder som mulig. Andre ganger kan man bevisst bruke uskarphet til å skape en følelse av bevegelse. Et fint motiv for denne øvelsen er fugler i flukt.

En kveld i mars ved Østebnsjøvannet i Oslo brukte jeg utelukkende til å ta uskarpe fuglebilder.Knoppsvaner i flukt, Østensjøvannet i Oslo mars 2017
Kråker i flukt, Østensjøvannet i Oslo mars 2017


Det er ikke første gang jeg befinner meg i fuglerike områder og fotograferer med lang lukkertid. Her et lite knippe andre bilder i samme stil fra tidligere:Stork i flukt, Extremadura i Spania mars 2013
Traner i flukt, Hornborgasjön april 2015
Traner i flukt, Hornborgasjön april 2015
Stokkandpar i flukt, Hornborgasjön april 2015
Stokkand på glattisen

Dårlige lysforhold eller i det kunstneriske hjørnet? Tja, begge deler kanskje. Uansett ble dette dagens stokkandbilde i Ravnedalen i Kristiansand.
Skjeggmeis i Grimstad

Skjeggmeis er en art som kun kan sees et fåtall steder i Norge. Grimstad er vanligvis ikke blant disse stedene, men i vinter har noen skjeggmeiser slått seg til ved Landvikvannet i kommunen. Etter at de tre skjeggmeisene (to hanner og en hunn) ble oppdaget i november viste de seg raskt å være av det fotovennlige slaget, og drev stadig næringssøk på bakken kun et par meter fra observatørene og fotografene.

Selv benyttet jeg anledningen til å ta turen innom Landvikvannet da jeg passerte gjennom Grimstad på vei til julefeiring på Østlandet.
Vanligvis ser man skjeggmeisene kun glimtvis inne i takrørskogenSkjeggmeis-hann på bakkenHunnfuglen er ikke like spektakulær i fjærdrakten som hannen, men ser slettes ikke verst ut den heller...Måker ved Lista fyr

Luftig og vått på Lista i dag, 11. januar, men det kan bli fuglebilder av sånt også...