Buskskvett

Et ferskt bilde av en buskskvett på et gjerde.

Buskskvetten sees i kulturlandskapet, men ikke i samme antall som tidligere. Der en art som har hatt en negativ bestandsutvikling her på Lista og flere andre steder de siste ti årene, noe man bl.a. kan tydelig se i Lista fuglestasjons observasjons- og ringmerkingsmatriale.