I en liten vannpytt...

Vadefuglene på Lista raster ikke bare langs strendene under trekket. Etter perioder med litt nedbør, er oversømte jorder og enger ofte attraktive områder for næringssøk.

Det er ikke store dammen som skal til. Disse snipene holdt til i en liten pytt gjennom hele dagen, og jeg benyttet anledningen til å ta noen bilder ved solnedgang.


 Myrsniper


 Dvergsnipe


 En tundrasnipe blant myrsnipene


Dvergsnipespeiling