På trekk

Tusenvis på tusenvis av fugl trekker forbi Lista fyr hver vår og høst. På vindfulle dager kan det være en flott opplevelse å sitte i den svært komfortable sjøfuglbua like ved fyret og telle sjøfuglene som passerer.

Som regel blir det kun observering med kikkert og teleskop da sjøfuglene passerer, og dermed ikke så mange bilder. Litt nord for fyret stikker imidlertid Steinodden ut i havet, og her kommer gjerne de trekkende sjøfuglene på nært hold i det de runder odden. Dette gir gode muligheter for fotografering, noe jeg dessverre altfor sjelden har benyttet meg av i løpet av mine fire år som fastboende på Lista.

Trekkfotografering var heller ikke planen på årets siste oktobermorgen, men et stykke ut i min vandring i fyrområdet fant jeg meg selv plutselig ytterst på Steinodden...


 En toppskarv trekker forbi


 Kvinender på rekke, en miks av voksne hanner, voksne hunner og ungfugler


 Noen få alkekonger er på trekk i disse dager. Denne forsøkte seg på en oppdagelsesreise innover land.