Granmeis

Granmeisen er en vanlig gjest på foringsplasser i tilknytning til skog. Til tross for det norske navnet, er den ikke nødvendigvis knyttet til barskog. Den finnes også i blandingsskog og litt opp i høyden i fjellbjørkeskogen.

Uredd og nysgjerrig som den er, er det aldri noe problem å komme nærme nok granmeisen. Utfordringen er heller å følge med på de kvikke bevegelsene.