Furukorsnebb - høstens invasjonsart på Lista

Hver høst dukker det opp en eller flere arter i høyere antall enn normalt. I år var det spesielt furukorsnebbene som viste invasjonstendenser i Sør-Norge, noe som var veldig merkbart på Lista.

Korsnebbene streifer rundt og forsyner seg av frø fra kongler. Vanligvis er det grankorsnebbene som sees oftest og i størst antall, men i høst var det furukorsnebbene som var i førersetet. De to artene er svært like, og er vanskelig å skille både på utseende og lyd, og furukorsnebbene kan kanskje derfor være litt oversett. I år ble furukorsnebb logget tilnærmet daglig på Lista fuglestasjon gjennom hele oktober og utover i november med opptil 100 individer.

Ofte holder korsnebbene seg høyt oppe i trærne, og er derfor ikke de letteste å få fotografert. Noen individer jeg traff på midt i oktober var imidlertid av det fotovennlige slaget.


Furukorsnebb-hann


Furukorsnebb-hunn


Her ser vi godt grunnen til at korsnebbene heter nettopp det...