Enkeltbekkasin

De fleste bekkasiner unngår å bli sett...

En enkeltbekkasin på Lista stoler på kamuflasjen der den sitter helt urørlig i vegetasjonen som matcher fjærdrakten.