Sjefen i tømmerstablen

For noen dager presenterte jeg "sjefen i kvisthaugen"; gjerdesmetten. I oktober titter det frem gjerdesmetter de fleste steder på Lista, både i kvisthauger, steingjerder, ruiner og tømmerstabler. Disse bildene tok jeg i dag i sistnevnte "biotop".