Mørkbuket ringgås

I Norge forekommer det regelmessig to ulike underarter av ringgås; hrota (lysbuket) og bernicla (mørkbuket). Den lysbukede underarten hrota hekker bl.a. på Svalbard, og det er en imponerende skue å oppleve vårtrekket i slutten av mai, da hele Svalbardbestanden trekker nordover langs norskekysten. Den mørkbukede underarten bernicla derimot, hekker i Russland, og har en annen trekkrute. Begge overvintrer imidlertid i Vest-Europa, og det er dit de er på vei nå, de mørkbukede ringgjessene som den siste tiden har rastet på Lista for å fete seg opp før siste etappe av trekket.Ungfuglene mangler "ringen" på halsen