Gjerdesmett i novembersol


En liten kar man treffer på nærmest overalt på Lista om dagen, er Norges nest minste fugl gjerdesmetten (kun fuglekongen er mindre). Til tross for størrelsen er den en hardfør tøffing, som nå og da også drar noen sangstrofer selv det skulle snø eller blåse storm. Fra Hedmark er jeg vant til gjerdesmetten som en fåtallig overvintrer gjennom milde vintre. På Sørlandet er det litt tettere mellom dem. Mange av gjerdesmettene som smetter rundt på Lista om dagen er også på trekk, og skal overvintre lenger nede i Europa.

Her er noen gjerdesmettbilder fra i dag (alle bildene rett og rimelig tatt på ulike gjerder!):