Hornugle i nettet

Tidlig i november fløy det pluteslig en voksen hornugle i et av mistnettene som brukes i den standardiserte fangsten på Lista fuglestasjon. På morgenen samme dag hadde Listas første og Vest-Agders andre sibirjernspurv blitt ringmerket samme sted. Ugla kom derfor litt i skyggen av den sjeldne sibirske gjesten, men fikk likevel velfortjent oppmerksomhet fra de fremmøtte.

Etter å ha blitt ringmerket fikk hornugla friheten tilbake. Jeg hadde en 300mm montert på kameraet, så jeg rygget en del meter bakover da den skulle slippes, slik at jeg forhåpentligvis kunne få noen fluktbilder. Ringmerker Rubén Piculo gjorde en utmerket jobb som "uglekaster", og ugla gjorde en sving over parkeringsplassen ved Lista fyr før den forsvant inn i vegetasjonen. Hornugla er nattaktiv, og sitter helst i ro skjult i en busk eller inntil en trestamme på dagtid.