Vår i lufta

Det var definitivt mer vår på Lista da jeg returnerte fra min vinterferie enn da jeg forlot et snødekt Lista i slutten av januar. Både sanglerke og stær er arter som overvintrer på Lista, så det kan godt være at de avbildede fuglene har vært her hele vinteren. Men det er iallfall mer vårstemning over dem nå, med sangaktivitet fra både lufta og telefonledninger.

Bildene er tatt i løpet av den siste uka.