Stærflokker

I dag var det flere store stærflokker å se vest på Lista. En del stær har overvintret her, men de siste dagene er det blitt et betydelig påfyll av fugler som har vært på vinterferie andre steder. Dagens største flokk var på anslagsvis 2000 individer.På høsten er det også store stærflokker å se. Dette bildet tok jeg i oktober i fjor (opptelling på dataskjermen i ettertid viser at det befinner seg 1317 stær på bildet):