Gråspurv


Gråspurven blir, iallfall for min del, ofte litt glemt til fordel for litt mer eksklusive arter som blir foreviget. Men av og til finner også gråspurven veien til bildebrikken. Det skjedde bl.a. i dag i Farsund.

På hjemtraktene i Kongsvinger har gråspurven blitt uvanligere de siste årene, samtidig som at slektningen pilfinken har blitt stadig mer tallrik. Dette er også tilfellet flere andre steder har jeg hørt fra andre. Heldigvis er gråspurven fortsatt vanlig mange steder, helst i byer og tettbygde strøk.