Knoppsvaner i nabolaget

Jeg har mange gode fuglelokaliteter nærmest rett utenfor stuevinduet her på Lista. Verevågen ligger rett nedenfor, og her har det overvintret flere knoppsvaner. Nå har vel vinteren gått over til vår, og svanene holder fortsatt stand. Forleden dag da jeg var nede og fotograferte, var det antydning til kurtise mellom det ene svaneparet.