Snø og kulde på Lista


Natt til 17. januar falt snøen over Lista, og jeg våknet opp til et hvitt landskap. Til tross for stiv kulig og adskillige effektive minusgrader innbød det snødekte landskapet til fotografering, og turen gikk til området rundt Lista fyr.

På lesiden av den plantede granskogen som går under navnet Lebeltet holdt det seg en en del fugl, som det ofte gjør når det blåser kraftig. Den mest tallrike var bokfinken, som ellers hadde selskap av noen bjørkefink, gulspurv, gråsisik og dompap. Da jeg var på vei til å trekke meg tilbake oppdaget jeg at en sivspurv var blant fuglene som søkte næring på den snødekte bakken. Det er en sjelden vintergjest, også på Lista.Bokfink


Sivspurv