Rugdene kommer!

I forbindelse med de siste dagers snøfall på Lista har de overvintrende rugdene tøffe tider. Disse lubne vadefuglene lever hovedsaklig av mark, og skulle nok helst sett at bakken var snøfri. Frosten har nå presset mange av rugdene ut av skogen, og mellom husveggene i tettbebyggelsen håper de å finne telefri jord for næringssøk. Det kan neppe være lett...

Lørdag 25. januar var første dag siden jeg flyttet til Lista i august i fjor at jeg ikke var ute. Snøen lavet ned og det blåste stiv kuling hele dagen. Rugde var den første fuglen jeg så da jeg tittet ut av soveromsvinduet, og gjennom hele dagen var det tre individer som som konstant labbet rundt og borret nebbet ned i snøen på næringssøk.