Fuglekonge

Noen bilder fra i dag av en fuglekonge fra Lebeltet, granplantingen ved Lista fyr. De syltynne pipene til fuglekongen er ofte å høre i granskogen. Fuglekongen beveger seg ofte høyt i træerne, men av og til driver den næringssøk lenger ned, også i blant på bakken.

Jeg lar meg fascinere av denne lille fuglen, Norges aller minste, der den hopper rundt på de tynne greinene som vaier i den kraftige vinden.