Rødvingetrost på plenen

For noen dager siden tok jeg bilde av svartmeis på plenen utenfor Lista fyr. Det er nok ikke det mest typiske habitatet for svartmeisen, men en del andre fugler bruker gressplener regelmessig som arena for sitt næringssøk, bl.a. trostene. Det er mye trost på Lista i vinter, og blant mengdene med gråtrost er det også en del rødvingetrost.