Polarmåkeflukt

Ung polarmåke på Lista i flukt lavt over vannet i det siste dagslyset.