Polarmåke og kvitnos

En kvitnos ble skyllet i land på Nordhasselsanden på Lista i løpet av julen. Der har den blitt liggende siden, og har tiltrukket seg flere sultne gjester. Blant dem opptil tre unge polarmåker.

Her er en nærstudie av kvitnosen og et avstandsbilde av en polarmåke som tar seg en middagslur.