Stokkandflukt

To fluktbilder av vår vanligste and, stokkanda. Det første er et ferskt bilde fra Store Stokkavatnet i Stavanger. Det andre er fra Østensjøvannet i Oslo.