Sjefen i kvisthaugen

I tette busker og kvisthauger hører man ofte knitrelyder og sangstrofer fra vår nest minste fugl, gjerdesmetten. Den er nysgjerring, og kommer gjerne på nært hold om man svarer med smattelyder.

Utfordringen når man fotograferer den er gjerne å finne rolige bakgrunner når den oppholder seg i kvisthaugen. Det lyktes jeg ikke helt med i dag. Her er uansett dagens to bilder av arten...