Haukugle

Det har vært en invasjon av haukugler i høst. Flere individer har holdt til så å si rett utenfor heimen på Lista. Den siste tiden har det blitt litt lenger mellom observasjonene, men en dag i sist uke satt det plutselig en flott haukugle i nabolaget igjen.