Bronseibis... fra 2008

Tidligere denne uken ble det sett en bronseibis på Lista. Jeg brukte noen timer på å lete etter den, men var ikke blant de ytterst få heldige som fikk sett den.

I 2008 derimot, forrige gang den sjeldne arten gjestet Lista, fikk jeg den med meg. Den gangen bodde jeg ikke på Lista, men tok turen fra Østlandet.
Flere lokalkjente vil sikkert kjenne igjen det grå huset ute på Litlerauna på bildet. Bronseibisen i 2008 (forløvrig også den gangen i september) holdt seg for det meste i Steinsvika.Earlier this week, a Glossy Ibis was seen at Lista. I spent a few hours searching for it, but was not among the very few lucky ones who got to see it.

In 2008, however, the last time this rare species visited Lista, I was more lucky. That time I did not live at Lista, but instead spent hours of driving from Eastern Norway to get there.

Locals will probably recognize the grey house at Litlerauna on the picture. The Glossy Ibis in 2008 (that time also in September) stayed mostly in Steinsvika.


Aftenfalk i Søgne

En aftenfalk har holdt til noen dager i Søgne, hvor den ser ut til å trives med å leve av mark den finner på et jorde. Jeg tok en sen ettermiddagstur bort for å få med meg begivenheten, og selv om det så smått begynte å bli mørkt, var den i full gang med matjakt på jordet. En ledning fungerte som utsiktspost.

Flere forbipasserende stoppet opp for en fugleprat. De hadde fått med seg den lille/store begivenheten i nærmiljøet. Falken var opptatt med sitt kun få meter fra veien.

Aftenfalken hekker i Øst-Europa og østover gjennom nordre og sentrale deler av Asia. Overvintringsplassene er i Afrika, et godt stykke fra Søgne. Denne ungfuglen er derfor alvorlig på avveie.

A Red-footed Falcon has stayed for a few days in Søgne, where it seems to be doing well by eating worms on the fields. I took a late afternoon trip to see it, and although it started to get dark at the time of my arrival, it was still active. A wire served as a viewpoint.

Several locals stopped for a bird chat. They had all heard about the event and noticed a lot of birders and photographers in the area the last couple of days. While we were standing there talking, the Red-footed Falcon was busy and fully focused only a few meters from the road.

The Red-footed Falcon breeds in eastern Europe and eastwards through northern and central Asia. The wintering sites are in Africa, a good distance from Søgne. This young bird is in other words seriously out of range.


Dvergsnipe i dammen

Det er ikke bare brushaner som har funnet veien til dammen "min" i høst. I flere dager har opptil ti dvergsniper hatt tilhold samme sted.

Dvergsnipa hekker på tundraen i nord, i Finnmark og videre østover gjennom Sibir. Den er et regelmessig innslag i vaderflokkene langs Listastrendene om høsten, men dette er første gang jeg ser arten i flomdammen hjemme.
Dvergfalk i plastbelagt miljø

Det er vanskelig å få tatt naturbilder uten at det lurer seg med noe pastikk nå for tiden...

Denne jaktende dvergfalken kom jeg over dag, da den brukte ev av de mange stablene med rundballer her på Lista til utsiktspost. 


Utsnitt av en vindelsvermer

Tidligere i september fikk jeg en vindelsvermer i lysfella på Lista fyr. Da var det to år siden jeg stiftet bekjentskap med denne store svermeren for første gang, på nøyaktig samme sted.

Vindelsvermeren dukker av og til opp i Norge som immigrant. Lokaliteten Lista fyr og måneden september ser ut til å være en fin kombinasjon om man ønsker å oppleve arten i Norge...

Brushaner i farta

Litt avhengig av nedbørsmengdene, har jeg en liten flomdam på et beite rett utenfor der jeg bor. For to år siden viste dammen seg som en utmerket rasteplass for unge brushaner på trekk. I fjor uteble både flomdammen og brushanene, men i år er de tilbake for fullt!

På det meste talte jeg 250 brushaner i den lille dammen en dag i september.Et par høstfly

Min lysfangst av nattsommerfugler ved Lista fyr har foregått mer eller mindre hver eneste natt siden juli. Det har ikke vært mange overraskelser, og fangsten domineres av en håndfull arter som dukker opp hver natt. Artsutvalget endres imidlertid noe over tid, og den siste tiden har det begynt å dukke opp flere typiske høstarter.

De norske navnene på disse to bærer bud om høst; rødt høstfly og brungrått høstfly.


Rødt høstfly (Agrochola helvola)


 Brungrått høstfly (Agrochola lota)Trekryper

Lebeltet ved Lista fyr huser en del skogsarter. Nå på høsten er det en del blandingsflokker og såkalte "meisetog" som streifer rundt, og et av innslagene i disse flokkene er gjerne trekryperen.

Admiraler

Det er masse admiraler å se på Lista i disse dager. Her er noen ferke bilder fra fyrhagen i dag. Et "arsbilde", en "close up" og et "miljøbilde".I en liten vannpytt...

Vadefuglene på Lista raster ikke bare langs strendene under trekket. Etter perioder med litt nedbør, er oversømte jorder og enger ofte attraktive områder for næringssøk.

Det er ikke store dammen som skal til. Disse snipene holdt til i en liten pytt gjennom hele dagen, og jeg benyttet anledningen til å ta noen bilder ved solnedgang.


 Myrsniper


 Dvergsnipe


 En tundrasnipe blant myrsnipene


DvergsnipespeilingAsiasvartstrupe i Pasvik

Apropos buskskvett, som var i fokus i forrige blogginnlegg... En buskskvett-hunn i Pasvik fikk i sommer selskap av en noe eksotisk partner. En flott asiasvartstrupe-hann hadde funnet veien til Øst-Finnmark, og så ut til å trives godt sammen med fru buskskvett.

Asiasvartstrupen ble oppdaget av feltornitologen Andreas Gullberg på samme tidspunkt som jeg selv også befant meg i vårt nordligste fylke. Det er første gang arten hekker i Norge, selv om dette ikke var et "rent" par.
Buskskvett

Et ferskt bilde av en buskskvett på et gjerde.

Buskskvetten sees i kulturlandskapet, men ikke i samme antall som tidligere. Der en art som har hatt en negativ bestandsutvikling her på Lista og flere andre steder de siste ti årene, noe man bl.a. kan tydelig se i Lista fuglestasjons observasjons- og ringmerkingsmatriale.