Glimt fra våren på Lista

Jeg ser på meg selv som en fuglekikker og naturentusiast med kamera mer enn en rendyrket naturfotograf. Bildene jeg tar er sjelden planlagt eller tilrettelagt ved bruk av kamuflasje, men viser i stedet for det meste noe av det jeg opplever og treffer på når jeg beveger meg ute i naturen.

Her er et lite utvalg bilder våren sålangt hjemme på Lista.Haukugler var det mange av på Lista gjennom høsten og vinteren, men de forsvant etter hvert. Den siste haukugla jeg så på Lista var denne, den 12. mars.Stær lager vårstemning på hustaket hjemme.Granmeisen ser etter reirmateriale i leskogen nord for Lista fyr.Sanglerka er ikke så lett å se. Enten er den høyt oppe på himmelen i sangflukt, eller så er den godt kamuflert i åkeren.Noen få individer av svartrødstjert dukket opp i april.Skjeggmeisen er en sjelden fugl på Lista, men i april tittet den frem fra takrøret.


Fiskemåkene liker seg i Borshavn.Det lokale sivhauk-paret i fluktlekBare fugl? Neida... her er et ekorn fra Lista fyr!
Havelle - sommer og vinter

Havelle er en av mine favoritter langs Listastrendene. Fra høsten, gjennom vinteren og til et stykke ut på våren setter spesielt hannfuglene sitt preg på området med sine spesielle lyder og sin lyse fjærdrakt. Nettopp den lyse fjærdrakten gjør at den fremstår som en helt annen fugl enn om man ser arten om sommeren, da den har skiftet til mørk sommerdrakt. Om sommeren forsvinner de fra kysten for å hekke til fjells eller på tundraen i nord.


Havelle-hann, Svalbard juni 2014Havelle-hann, Lista november 2015Bevegelsesuskarphet

Ofte vil man ta så skarpe bilder som mulig. Andre ganger kan man bevisst bruke uskarphet til å skape en følelse av bevegelse. Et fint motiv for denne øvelsen er fugler i flukt.

En kveld i mars ved Østebnsjøvannet i Oslo brukte jeg utelukkende til å ta uskarpe fuglebilder.


Knoppsvaner i flukt, Østensjøvannet i Oslo mars 2017


Kråker i flukt, Østensjøvannet i Oslo mars 2017


Det er ikke første gang jeg befinner meg i fuglerike områder og fotograferer med lang lukkertid. Her et lite knippe andre bilder i samme stil fra tidligere:


Stork i flukt, Extremadura i Spania mars 2013Traner i flukt, Hornborgasjön april 2015Traner i flukt, Hornborgasjön april 2015Stokkandpar i flukt, Hornborgasjön april 2015