Bergensender


I starten av februar var jeg en weekendtur i Bergen. Etter å ha brukt lørdagen til fots i sentrum, ble det en rundtur til ulike fuglelokaliteter rundt byen på søndag. Dette takket være velvillige lokale fuglefolk som stilte opp med bil og guiding. Fotoværet var ikke det beste. En stund snødde det temmelig tett, men det ble uansett en flott rundtur.

Ved Birkelandsvatnet fikk jeg for første gang mulighet til å fotografere stjertand på nært hold. En flott hannfugl har overvintret her, og var på plass sammen med noen stokkender i en liten råk. Stjertanda er ikke av de mest fargerike endene, men har likevel flotte tegninger i fjærdrakten, og en elegant, lang og spiss stjert.Stjertand (hann)


Ved flere vann i Bergensområdet overvintrer det en del tilitsfulle brunnakker. Hjemme på Østlandet bruker de første brunnakkene å dukke opp hvert år i april. Arten er også hovedsaklig en trekkfugl, men en god del av dem overvintrer på Sør- og Vestlandet. Heller ikke dette er en art som jeg har fotografert noe særlig på nært hold tidligere.Brunnakke (hann) med en toppand (også en hann) i bakgrunnen
 


Brunnakke (hann)Brunnakke (hunn)
En tur i parken


En tur i parken er ofte produktivt, og i vinter har det blitt flere parkturer i Oslo. Brødsmuler gjør susen, og når man i tillegg har med seg en partner, slipper jeg som fotograf å gjøre to ting samtidig også.

Stokkender finnes det nok skarpe bilder av, så her har jeg bevisst prøvd å få til bevegelsesuskarphet.


Stokkender, FrognerparkenStokkender, Frognerparken


Sammen med alle stokkendene i Frognerparken har også enkelte andre arter tilhold. Det mest spennende er to krikkandfruer. Krikkanden er vår minste and, og fortjerner et skarpt bilde.


Krikkand, Frognerparken


Et par gråhegrer har også hengt rundt i området i vinter. Denne karen tok livet med ro i Frognerparken, selv med barnefamilier, frognerfruer, turister og hundeluftere på alle kanter.


Gråhegre, Frognerparken
Gråhegre, FrognerparkenGråhegre, Frognerparken

Ved Østensjøvannet er det som kjent mange fugler som er glad i brød. Som vanlig har et par hvitkinngjess overvintret på lokaliteten.


Hvitkinngås, Østensjøvannet