Lappugle på Lista

Det måtte jo nesten bare skje til slutt, at en lappugle ble tilgjengelig på Lista. Arten har fått et skikkelig fotfeste i Hedmark, og spredte observasjoner langs kysten langt sørover i Norge har blitt langt hyppigere de siste årene.

Før jul ble en lappugle fotografert med mobiltelefon av et forbipasserende par på søndagstur. Tidligere i år ble en lappugle sett på en annen plass i Farsund kommune. Så dukket altså denne sjarmøren opp nå i februar...

Lista-krysset ble sikret sent på ettermiddagen 13. februar, mens disse bildene tok jeg 14. februar, da jeg var innom lokaliteten. Det var jeg forøvrig ikke alene om.

Forvokst isbader på snøkledd Lista

Mot slutten av januar ble det noen dager med til tider ganske heftig snøfall på Lista. Tankene gikk tilbake til min første vinter som fastboende her nede, da det i januar kom et snøfall som presset rugder og markspisende fugler inn til husveggene i desperate forsøk på å finne frostfri jord til næringssøk. Det er ikke lett for fugler å finne mat under slike forhold, og den gang som nå ble det plutselig mange rugder å see inne i leplantingene og mellom husveggene.


Lista fyr i snøvær

Rugda har øyne "i nakken"


Elver og bekker med rennende vann som ikke fryser til, er attraktive plasser for fugler når alt annet blir dekket av snø. Jeg brukte flere dager i slutten av måneden til å sjekke mange slike lokaliteter på Lista. En og annen bekkasin eller vannrikse eksponerte seg av og til, liksom for å gi meg følelsen av at jeg tross alt ikke holdt på med en helt bortkastet aktivitet. Og etter noen håndfuller med slike nevestore fugler, skvatt jeg skikkelig til da den flere ganger større rørdrummen plutselig sto helt urørlig og helt åpent bare tre meter fra meg!


Plutselig sto den bare der, delvis nedsnødd


Det var ikke mange meter med åpent vannspeil den hadde til rådighet, og jeg kunne ikke se at den fikk tak i noe å spise på de få forsøkene den gjorde med litt pirking under vannflaten. Rørdrum er en sjelden fugl i Norge, sommer som vinter. Det er usikkert på om rørdrummer som blir sett om vinteren i Norge har kommet hit på høsten, og ikke blitt oppdaget før snøvær presser de ut i mer åpent landskap om vinteren, eller om de rett og slett er nyankomne på dette tidspunktet. De få individene som forsøker seg på overvintring hos oss, driver uansett en risikosport, og de fleste av dem bukker kanskje under grunnet matmangel. Etter noen minutter i apatisk stilling startet rørdrummen på en langsom og krumrygget vandring oppover bekken, og jeg lot den få fred videre.


Rørdrummen ristet av seg snøen og fortsatte næringssøket i bekken


Å se den sære hegrefuglen på så nært hold i vinterlige omgivelser var en spesiell opplevelse, og minnet meg litt om en viss hegre som jeg kikket på i Tromsø i desember. Den går nok ingen lett tid i møte, men vi får håpe at den klarer å karre til seg nok næring til å overleve en vinter på Lista.