Enkeltbekkasin

De fleste bekkasiner unngår å bli sett...

En enkeltbekkasin på Lista stoler på kamuflasjen der den sitter helt urørlig i vegetasjonen som matcher fjærdrakten.
Båttur i Tvedestrands skjærgård

Aust-Agder har et aktivt fuglekikkermiljø, og da det ble arrangert båttur i Tvedestrands skjærgård sist søndag, så jeg på dette som en fin mulighet til å oppleve nye og litt ukjente områder. Det ga absolutt mersmak!

Her følger noen bilder fra turen:


Isen hadde lagt seg innerst i fjorden, og vi brøytet oss vei utover.


Gråhegre i miljø, slik man ofte ser dem fra båt ute i skjærgården


Flere gråhegrer fløy også over oss på fint hold


Varsler ble observert to ulike steder i løpet av turen


En siland-hann fløy forbi i solskinnet


Skarv er et vanlig syn i skjærgården. Her tre storskarver.


Svartender ved Lyngør


Dagens familiebilde; steinkobber fikk vi også mulighet til å studere på nært hold.


En havørn ved reisens slutt

Sommerminne: Bisam i Pasvik

I løpet av lange og mørke høst- og vinterkvelder kan man tillate seg å mimre litt fra lysere tider, og på den lyseste tiden dette året befant jeg meg i et av mine favorittområder i Norge; Øst-Finnmark.

Blant dyrelivet man møter på i Pasvikdalen, er en gnager som opprinnelig kommer fra Nord-Amerika. Bisamen, som ser litt ut som en mini-bever, ble innført til Europa tidlig på 1900-tallet. I Norge finnes den såvidt jeg vet bare i Finnmark, og jeg har truffet på den ganske mange ganger på mine turer til Pasvik.
Sjøorre i det siste dagslyset

Et bilde av en sjøorre fra Borshavn i ettermiddag. Kanskje blir det flere bilder herfra i vinter?
To vanlige troster

Spesielt to av trosteartene våre opptrer til tider i store flokker under høsttrekket både på Lista og mange andre steder i landet.

De siste ukene har det vært hundrevis av troster i mitt nærområde, og de to dominerende artene stilte opp til hvert sitt "fuglebokbilde" rett utenfor mitt hjem. Her ser man bl.a. forskjell i farger, hodetegninger og mønster.


Gråtrosten er kjent for mange, men den er slettes ikke bare grå...


 Rødvingetrosten er litt mindre enn gråtrosten


Svartmeis

Etter noen bilder av toppmeis og granmeis, kommer her enda en av "skogmeisene". Svartmeisen fotograferte jeg i går i leplantingen ved Lista fyr. Svartmeisen er en art som ser ut til å trives i de plantede sitkagranskogene langs norskekysten.Granmeis

Granmeisen er en vanlig gjest på foringsplasser i tilknytning til skog. Til tross for det norske navnet, er den ikke nødvendigvis knyttet til barskog. Den finnes også i blandingsskog og litt opp i høyden i fjellbjørkeskogen.

Uredd og nysgjerrig som den er, er det aldri noe problem å komme nærme nok granmeisen. Utfordringen er heller å følge med på de kvikke bevegelsene.


Toppmeis og den første snøen

Litt ut i november tilbrakte jeg noen dager i Kongsvinger. Hovedsaklig var dette for å drive med ringmerking av fugl, men det ble også tid til litt fotografering.

Ved foringsplassen på Kolemoen, rett utenfor Roverud, var det full fart på skogmeisene. Toppmeisen er kanskje den aller livligste av dem, og er alltid et attraktivt fotomotiv med sin særegne sveis.
I løpet av mitt opphold kom høstens første snøfall, noe som resulterte i litt mer vinterlige omgivelser rundt toppmeisen på bildene som ble tatt påfølgende dag.


Bergirisk ved Lista fyr

Det nærmer seg slutten på årets sesong på Lista fuglestasjon. På plenen rett utenfor ringmerkingsrommet og fyrtårnet har noen bergirisker holdt til de siste dagene.

Høy og lavt

De trekkende endene som passerer Lista kommer både høyt og lavt over vannflaten. Her er to bilder fra Steinodden nylig, hvor tre sjøorrer passerer oppe mot himmelen, mens tre svartender passerer på nært hold lavt over vannflaten.Sen dvergfluesnapper

En dvergfluesnapper ble oppdaget i Borhaug 3. november. Den holdt seg mye i tett buskas bak et hus rett ved siden av Natur og fritid sine lokaler. I tillegg til å være et sjeldent sent høstfunn av arten i Norge, var det en flott utfarget hannfugl med oransjerødt bryst.

På trekk

Tusenvis på tusenvis av fugl trekker forbi Lista fyr hver vår og høst. På vindfulle dager kan det være en flott opplevelse å sitte i den svært komfortable sjøfuglbua like ved fyret og telle sjøfuglene som passerer.

Som regel blir det kun observering med kikkert og teleskop da sjøfuglene passerer, og dermed ikke så mange bilder. Litt nord for fyret stikker imidlertid Steinodden ut i havet, og her kommer gjerne de trekkende sjøfuglene på nært hold i det de runder odden. Dette gir gode muligheter for fotografering, noe jeg dessverre altfor sjelden har benyttet meg av i løpet av mine fire år som fastboende på Lista.

Trekkfotografering var heller ikke planen på årets siste oktobermorgen, men et stykke ut i min vandring i fyrområdet fant jeg meg selv plutselig ytterst på Steinodden...


 En toppskarv trekker forbi


 Kvinender på rekke, en miks av voksne hanner, voksne hunner og ungfugler


 Noen få alkekonger er på trekk i disse dager. Denne forsøkte seg på en oppdagelsesreise innover land.