Med brødsmuler i Farsund havn...


Som en avslutning på dagens Lista-opphold bestemte jeg meg for å mate måker ved havna i Farsund, hvor en polarmåke skulle hatt tilhold de siste dagene. Den store, lyse måka var på plass, og var "matbar" som bare det!

Både store og små fugler er glad i mat. Gråspurven plukket ivrig de mindre smulene på land...


Stokkender i solskinn


Stokkanda er vår vanligeste and. Likevel har jeg av en eller annen grunn relativt få bilder av arten i min bildesamling. Dette forsøkte jeg å gjøre noe med i dag, da jeg var en tur innom Kadettangen i Bærum.Stokkanda er kanskje så vanlig de fleste steder at vi ikke legger ordentlig merke til hvor vakker den faktisk er? På denne tiden av året bærer hannene sin flotteste fjærdrakt.