Svartspett på trekkforsøk

Vår største hakkespett, svartspetten, kommer av og til ut til Lista fyr på et såkalt trekkforsøk. Den kommer flaksende ut av granplantingen og legger i vei med sin smått klønete flukt ut mot havet. Så oppdager den at havet har ingen ende, og ombestemmer seg. Like klønete og flaksende drar den tilbake til granplantningen den kom fra.

Her er to bilder fra Lista fyr sist uke:


Tårnfalk på matjakt

Jeg var i det kunsteriske hjørnet i kveld. Dette bildet er satt sammen av en serie tårnfalkbilder fra i kveld.
Sandløper i kveldssol

Fotografering av vadefugler er en fornøyelig aktivitet å holde på med på Lista sensommer og tidlig høst. En av karakterartene på Listastrendene i denne perioden er sandløperen. De voksne fuglene starter høsttrekket først, og kan sees i gode antall i juli. Så kommer ungfuglene i august og danner ofte store flokker rundt månedskiftet august/september.

Ungfuglene skiller seg godt ut i blandingsflokkene med sin lyse fjærdrakt. Disse bildene, som viser nettopp en ungfugl, tok jeg sist uke mens jeg lå på magen på stranden.Makrellterne


Et makrellternebilde fra i sommer, nærmere bestemt fra Tønsberg i juli. Terna har nettop stupt ned i fjorden på jakt etter mat, men måtte komme tomhendt opp denne gangen.

A photo from Tønsberg in July this year. The Common Tern has just made an unsuccesful dive in search for food.Admiral

En enslig admiral i fyrhagen på Lista en morgen i september...

A single Red Admiral in the lighthouse garden at Lista one morning in September ...
Tårnseiler

Tårnseileren tilbringer det aller meste av sitt liv i luften. Den ankommer Norge litt ut i mai måned, og nå når vi har bikket over til september har så godt som alle forlatt landet igjen med kurs for overvintringsplassene i Afrika.

Her er tre bilder av den fantastiske flygeren, tatt på Lista i august i år:All mat snappes i full fart i luften med imponerende presisjonBygd for fartOppbremsing...The Common Swift spends most of its life in the air. It arrives in Norway in May, and now in September, almost all left the country again, heading for wintering grounds in Africa.

The three pictures are taken at Lista (Vest-Agder, Norway) in August this year.