Havsule på Skarvodden

Noen hundre meter nordvest for Lista fyr ligger Skarvodden. Her raster det svært ofte enkeltindivider, eller grupper med - nettopp - skarv.

En dag i starten av april i år var det imidlertid en annen stor fugl som hadde funnet det for godt å raste på Skarvodden. Havsula hekker i kolonier lenger nord i landet, og sees som regel trekkende og næringssøkende forbi Lista fyr et stykke ute på havet, til tider i store antall. Dette individet, en voksen fugl, tok seg imidlertid en rast på en av de store steinene i fjæra denne aprilmorgenen.


Skarvene så ut til å tolerere havsulas nærvær. Liff støy og hakking ble det når nye individer ankom og skulle finne sin plass på steinen, men det gikk fort over. Både storskarv og toppskarv raster på Skarvodden, og vet et tilfelle fikk jeg de to skarveartene sammen med havsule som en fine "line-up" i samme bilde. Den unge storskarven (med hvit buk) brer ut vingene til tørking i kjent stil.


Rødtoppfuglekonge i skuddet

Rødtoppfuglekonge (Regulus ignicapilla) er fortsatt en sjelden fugl i Norge, men i likhet med enkelte andre arter har den vist en økende trend de siste årene. Det henger nok ganske sikkert sammen med at arten utvider sitt utbredelsesområde stadig nordover. Dermed kan vi sikkert også vente oss enda flere funn av rødtoppfuglekonge i årene som kommer, og kanskje vil den også bli en norsk hekkefugl om noen år?

Inntil de siste få årene, har rødtoppfuglekonge vært en vrien art for norske kryssere å få inn på Norgeslisten sin. Funnene har ofte vært fugler som har blitt fanget i forbindelse med ringmerking, og da er det få forunt å være på rett sted til rett tid. Selv har jeg tidligere stiftet bekjentskap med rødtoppfuglekonge på den iberiske halvøy. Mitt første møte med den i Norge var på Stråholmen i Kragerø i april 2014. I starten av mars i år var jeg på en helgetur i Hordaland, hvor formålet var fuglekikking i Bergensområdet. En av målartene var nettopp rødtoppfuglekonge, da den en tid i forveien hadde blitt observert ute på Herdla.

6. mars klarte jeg å lokalisere en rødtoppfuglekonge i noen granbusker ved en møkkakum på Herdla. Jeg klarte også å få til noen brukbare bilder av fuglen, noe som ikke er en lett oppgave siden den er i konstant bevegelse og ofte er godt kamuflert inne i buskene. I artens hekkeområder i det sørlige Europa har jeg aldri klart å få til et brukbart bilde av den.Rødtoppfuglekongen titter frem på Herdla 6. mars 2016


Det skulle bare drøyt tre uker senere skulle jeg få mitt neste møte med rødtoppfuglekongen. 30. mars var jeg en av de få som var på rett sted til rett tid da et individ (en hann født i fjor skulle det vise seg) ble fanget og ringmerket på Lista fuglestasjon. Det var en ny og flott opplevelse å kunne studere den flotte fuglen på nært hold.Rødtoppfuglekonge ringmerket på Lista fuglestasjon 30. mars 2016


Det ble også mulig å sammenligne utseendet med den vanlige fuglekongen, som også ble fanget og ringmerket samtidig. Jeg synes rødtoppfuglekongen ser ut som en fuglekonge som har brukt litt lenger tid i sminken, og har vært spesielt raus med maskaraen...Sammenlignet med vanlig fuglekonge (til høyre) fremstår rødtoppfuglekongen temmelig godt sminket...


En ny rødtoppfuglekonge, uten ring, var å se like ved Lista fyr en en periode etter fuglen som ble ringmerket, men noe bilde av denne ble det aldri.