Havelle - sommer og vinter

Havelle er en av mine favoritter langs Listastrendene. Fra høsten, gjennom vinteren og til et stykke ut på våren setter spesielt hannfuglene sitt preg på området med sine spesielle lyder og sin lyse fjærdrakt. Nettopp den lyse fjærdrakten gjør at den fremstår som en helt annen fugl enn om man ser arten om sommeren, da den har skiftet til mørk sommerdrakt. Om sommeren forsvinner de fra kysten for å hekke til fjells eller på tundraen i nord.


Havelle-hann, Svalbard juni 2014Havelle-hann, Lista november 2015