Bevegelsesuskarphet

Ofte vil man ta så skarpe bilder som mulig. Andre ganger kan man bevisst bruke uskarphet til å skape en følelse av bevegelse. Et fint motiv for denne øvelsen er fugler i flukt.

En kveld i mars ved Østebnsjøvannet i Oslo brukte jeg utelukkende til å ta uskarpe fuglebilder.


Knoppsvaner i flukt, Østensjøvannet i Oslo mars 2017


Kråker i flukt, Østensjøvannet i Oslo mars 2017


Det er ikke første gang jeg befinner meg i fuglerike områder og fotograferer med lang lukkertid. Her et lite knippe andre bilder i samme stil fra tidligere:


Stork i flukt, Extremadura i Spania mars 2013Traner i flukt, Hornborgasjön april 2015Traner i flukt, Hornborgasjön april 2015Stokkandpar i flukt, Hornborgasjön april 2015