Tre isfugler

De siste månedene har jeg vært så heldig å få muligheten til å oppleve isfugl flere ganger. Den lille, fargerike fuglen er ganske vanlig flere steder sørover i Europa, men er en ganske sjelden art i Norge.

Her er tre bilder fra noen av mine møter med isfuglen. Det første er bra en Hordalandstur i starten av januar. Denne morgenen var det 13 kuldegrader, og deler av elva var helt gjenfrosset, noe som ikke er gunstig for en fugl som er avhengig av å fange fisk for å overleve.Osterøy, Hordaland 9. januar 2016 (fotografert med mobil gjennom teleskop)


Det andre bildet er rykende fersk, fra Lista i dag:Slevdalsvann, Farsund 16. februar 2016


Til slutt et "finn-fuglen-bilde" fra Straumen i Farsund, hvor en isfugl-hunn er blitt sett med (u)jevne mellomrom siden november i fjor:Straumen, Farsund 25. november 2015