Måker ved Lista fyr

Luftig og vått på Lista i dag, 11. januar, men det kan bli fuglebilder av sånt også...