Skogens lykketroll


Ugler i mosen! I Hedmarks skoger finnes det i disse dager lykketroll av flere slag. Ugleungene forlater reirene sine før de er flygedyktige, og utforsker verden med å spasere og klatre rundt i nærområdet rundt reiret.

Gjennom ringmerkingsaktivitet har jeg etter hvert ganske ofte fått stifte bekjentskap med de unge utgavene av ugleartene, men det er fullt mulig å treffe på disse på en tur i skogen uten merketang og stålringer også. En art jeg har blitt bortskjemt med siden starten på min fugleinteresse er den største av dem alle; hubroen. Et hubropar i nærområdet har vist seg å være de mest pålitelige i Hedmark hva angår ungeproduksjon.Hubro, Hedmark 2011Hubro, Hedmark 2005


Kattugla er den vanligste uglearten mange steder i landet, men akkurat på mine kanter har den ikke vært så altfor vanlig. De siste årene har den vist en positiv trend, så vi får håpe det blir flere syn som dette i årene fremover.


Kattugle, Hedmark 2012


Slagugla er en av de mest sagnomsuste fuglene blant fuglekikkere og fuglefotografer i Norge. Lenge var det kun et eneste kjent hekkende par i Hedmark og Norge, men nå ser det ut til at det er flere par som har etablert seg i grenseområdene mot Sverige, og da på riktig side av grensen.

Slagugleungene er nesten identiske med kattugleungene med sine svarte øyne.


Slagugle, Sverige 2010


En av mine aller største fugleopplevelser var da jeg i 2011 oppdaget et kull med lappugleunger på Finnskogen. 2011 var et ekstremt bra smågnagerår, noe som førte til rekordantall uglehekkinger. Spesielt mye oppmerksomhet fikk alle de nyetablerte lappuglene i Hedmark. I år er nye rekorder satt, med nærmest utrolige antall av denne arten i Hedmark fylke. Her er bilder av henholdsvis en av ungene fra "mitt" kull i 2011 og en skikkelig fersking fra årets produksjon i lappuglekommune nummer én: Elverum.


Lappugle, Hedmark 2011


Lappugle, Hedmark 2013