Uredd sædgås


En sædgås har tilbragt vinteren i Oslo-området, og dukket i begynnelsen av mars opp ved Østensjøvannet. Arten er vanligvis sky, og tildligere har jeg som regel bare observert den på langt hold i teleskop. Ved Østensjøvannet virker det derimot som om det skjer noe med fuglene, og selv arter som vanligvis flyr vekk fra mennesker i god tid, rusler her rundt og spiser brød omtrent fra hånden...Knoppsvanene ved Østensjøvannet fikk seg en ny venn...


Det er ikke første gang jeg har dratt til Østensjøvannet for å sikre meg bilder av en ny art til arkivet. Fotoseansen foregikk uten nevneverdige sprell fra gåsas side, så foruten noen fluktbilder ble det mest streite "fugl-på-vann-bilder". Bildene som presenteres her er uten brød i nebbet. Jeg synes liksom ikke det gjør seg på en art man forbinder fjerne myrområder i taigaen...