Rosenstær i stærflokk

Alle har sin plass; den unge rosenstæren har funnet sin plass i stærflokken på Lista.