Svartmeis

Etter noen bilder av toppmeis og granmeis, kommer her enda en av "skogmeisene". Svartmeisen fotograferte jeg i går i leplantingen ved Lista fyr. Svartmeisen er en art som ser ut til å trives i de plantede sitkagranskogene langs norskekysten.