Sandløper i kveldssol

Fotografering av vadefugler er en fornøyelig aktivitet å holde på med på Lista sensommer og tidlig høst. En av karakterartene på Listastrendene i denne perioden er sandløperen. De voksne fuglene starter høsttrekket først, og kan sees i gode antall i juli. Så kommer ungfuglene i august og danner ofte store flokker rundt månedskiftet august/september.

Ungfuglene skiller seg godt ut i blandingsflokkene med sin lyse fjærdrakt. Disse bildene, som viser nettopp en ungfugl, tok jeg sist uke mens jeg lå på magen på stranden.