Den stygge andungen?


H.C. Andersens kjente eventyr "Den grimme Ælling" (den stygge andungen) handler om en knoppsvaneunge som får gjennomgå for sitt grå og stygge utseende. Men er egentlig en knoppsvaneunge så "inderlig styg"?



Ung knoppsvane i Østensjøvannet, Oslo juli 2013



Voksen knoppsvane i Hornborgasjön, Sverige juli 2005