Bergensender


I starten av februar var jeg en weekendtur i Bergen. Etter å ha brukt lørdagen til fots i sentrum, ble det en rundtur til ulike fuglelokaliteter rundt byen på søndag. Dette takket være velvillige lokale fuglefolk som stilte opp med bil og guiding. Fotoværet var ikke det beste. En stund snødde det temmelig tett, men det ble uansett en flott rundtur.

Ved Birkelandsvatnet fikk jeg for første gang mulighet til å fotografere stjertand på nært hold. En flott hannfugl har overvintret her, og var på plass sammen med noen stokkender i en liten råk. Stjertanda er ikke av de mest fargerike endene, men har likevel flotte tegninger i fjærdrakten, og en elegant, lang og spiss stjert.Stjertand (hann)


Ved flere vann i Bergensområdet overvintrer det en del tilitsfulle brunnakker. Hjemme på Østlandet bruker de første brunnakkene å dukke opp hvert år i april. Arten er også hovedsaklig en trekkfugl, men en god del av dem overvintrer på Sør- og Vestlandet. Heller ikke dette er en art som jeg har fotografert noe særlig på nært hold tidligere.Brunnakke (hann) med en toppand (også en hann) i bakgrunnen
 


Brunnakke (hann)Brunnakke (hunn)